Masonry No Margins

Check out our Latest News!

مراسم تجلیل از پیشکسوتان حسابداری ایران برگزار شد

حمایت از پایان نامه های دانشگاهی

تجلیل از دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و جناب آقای دکتر هاشم نیکومرام به عنوان پیشکسوتان حسابداری ایران

چهارمین نشست علمی مالی رفتاری با حضور اساتید به نام و دانشجویان برگزار شد

اولین کنفرانس ملی اقتصاد ورزشی با موضوع: توسعه منابع و بازاریابی در صنعت ورزشی

اطلاعیه : قابل توجه روسای محترم فدراسیونها، مدیران محترم سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای حرفه ایی و متقاضیان حقیقی در صنعت ورزش

برگزاری چهارمین نشست علمی مالی رفتاری

قابل توجه صاحبان ایده های استارتاپی در حوزه بازار مالی