Grid Sidebar Both

Check out our Latest News!

مراسم تجلیل از پیشکسوتان حسابداری ایران برگزار شد

مراسم تجلیل از پیشکسوتان حسابداری ایران روز گذشته هفتم دی ماه 1398 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با تجلیل از 10 استاد به نام این رشته از جمله دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و دکتر هاشم نیکومرام (عضو هیئت موسس و مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران و انجمن مهندسی مالی ایران و همچنین مرکز پژوهشی...

حمایت از پایان نامه های دانشگاهی

انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد در راستای توسعه دانش مالی کشور، افزایش پژوهش های علمی در زمینه بازارها و ابزارهای نوین مالی مبتنی بر کالا و ایجاد ارتباط بین دانشگاه و حوزه کسب و کار، از پایان نامه های دانشگاهی مرتبط با زمینه های پژوهشی پیشنهادی...

تجلیل از دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و جناب آقای دکتر هاشم نیکومرام به عنوان پیشکسوتان حسابداری ایران

مراسم تجلیل از پیشکسوتان حسابداری ایران برای ارج نهادن و پاسداشت علمی اساتید از 10 نفر از پیشکسوتان این رشته در دانشگاه ها از جمله جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و جناب آقای دکتر هاشم نیکومرام (عضو هیئت موسس و مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران و انجمن مهندسی مالی ایران و همچنین مرکز...

چهارمین نشست علمی مالی رفتاری با حضور اساتید به نام و دانشجویان برگزار شد

چهارمین نشست علمی مالی رفتاری به وسیله انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با موضوع نویز در تصمیم گیری ها در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در تاریخ 24 آذر ماه 98 با حضور اساتید به نام و دانشجویان و پژوهشگران...

اولین کنفرانس ملی اقتصاد ورزشی با موضوع: توسعه منابع و بازاریابی در صنعت ورزشی

کمیسیون تامین منابع و بازاریابی کمیته ملی المپیک با مدیریت علمی انجمن مهندسی مالی ایران و انجمن حسابداری مدیریت ایران برگزار می کند اولین کنفرانس ملی اقتصاد ورزشی با موضوع: توسعه منابع و بازاریابی در صنعت ورزشی برگزار می گردد تاریخ برگزاری: 28 بهمن ماه 1398 محورها: تامین منابع و توسعه ورزشی بازاریابی ورزشی و جذب حامیان مالی در...