معرفی انجمن

این انجمن، به عنوان انجمن تخصصی در حوزه مهندسی مالی، اهداف متعددی از قبیل گسترش، پیشبرد ، ارتقای علمی و توسعه کیفی متخصصین و همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی دراین زمینه را با بهره گیری از توان و قابلیت دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مالی، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت، اقتصاد، ریاضیات کاربردی تحقیق در عملیات، فناوری اطلاعات، روانشناسی و علوم رفتاری، حسابداری، حسابرسی، و رشته های وابسته به عنوان واجدین شرایط عضویت ، در دستور کار خود قرار داده است.

به‌ منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی، توسعه دانش مالی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ مهندسی مالی ، انجمن علمی مهندسی مالی با مجوز شماره 144/3 مورخ 16/1/1390 کمیسیون انجمن های علمی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاسیس گردید.

علاقمندان به عضویت در انجمن شامل دانشجویان و کلیه افرادی که

حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته های مالی، مدیریت سرمایه گذاری، اقتصاد، مهندسی مالی، حسابداری، مهندسی صنایع، مدیریت، فناوری اطلاعات و نرم افزار، تحقیق در عملیات، ریاضیات کاربردی میباشند.
جهت ثبت نام، می توانند از طریق بخش عضویت در انجمن همین وب سایت، اقدام نمایند.

وظایف و فعالیتها

– انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی مالی سرو کار دارند.
– همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی درزمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی.
– ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
– ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.
– برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
– انتشار کتب و نشریات علمی.

مجلات علمی- پژوهشی وابسته به انجمن:

 

لینک ورود به فصلنامه دانش سرمایه گذاری:

http://jik.srbiau.ac.ir/

 

لینک ورود به سامانه فصلنامه بین المللی

(International Journal of Finance and Managerial Accounting (IJFMA: 

http://ijfma.srbiau.ac.ir/